Diğer Mağdurlar

Zihin kontrolü nedir?-Zihin kontrolü kavramına giriş

ZİHİN KONTROL KAVRAMI İngilizcede “hükümet, devlet, idare” anlamlarına gelen “government” kelimesi Latin kökenli olarak “govern” ve “ment” kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Latince “govern” kelimesi yönetmek anlamına gelirken, “ment” parçası ise “mind”, yani zihin kelimesinden türetilmiştir. Bu […]