Kitle ve Algı Yönetimi

Algı yönetiminin amacı nedir?

Halkımızın ve tüm insanlığın spekülasyonlardan uzak bir şekilde ne demek olduğunu öğrenmesi gereken algı yönetimi; zihin kontrolünün çok önemli bir parçasıdır. Fakat sırf oynadığı bu rolden dolayı her algı yönetimini zihin kontrolüyle karıştırmamak gerekir. Hepsinden […]

Kitle ve Algı Yönetimi

Algı yönetimi nedir?

Bazı kaynaklarda “kitle yönetimi” olarak da rastlayabileceğiniz bu kavram, çağımızın en tartışmalı ve en sıkıntılı başlıklarından biridir. Çünkü içeriği itibariyle algı yönetimi; insanlar için çok faydalı sonuçlar da doğurabilir. İnsanlığı bir çıkarcı grubun hizmetine girmiş […]