Kitle ve Algı Yönetimi

Algı yönetimi nedir?

Bazı kaynaklarda “kitle yönetimi” olarak da rastlayabileceğiniz bu kavram, çağımızın en tartışmalı ve en sıkıntılı başlıklarından biridir. Çünkü içeriği itibariyle algı yönetimi; insanlar için çok faydalı sonuçlar da doğurabilir. İnsanlığı bir çıkarcı grubun hizmetine girmiş […]