Psikolojik savaşın temel direği: Propaganda nedir? Çeşitleri nelerdir? Nasıl yapılır?

Psikolojik savaş; konvansiyonel savaş yöntemlerinden, sıcak çatışmalardan, terörden bağımsız olarak çağımızda çok önemli bir yeri olan; bugün diğer yöntemlerle birlikte bir yüzdelik dilim kaplamakla beraber, gelecek çağlarda savaşın ve mücadelenin tek yöntemi olması ön görülen savaş metodudur. Malum; günümüzde dünya genelinde baktığımızda ve bunu geçmişle kıyasladığımızda yapılan toplam savaş miktarı azalmakta, bilindik askeri malzemeler kullanılarak verilen mücadeleler artık çok küçük bir yer kaplamaktadır. Hatta ve hatta dünyadaki ölüm sebeplerin arasında savaşlar, her ne kadar gündemimizi meşgul etseler de toplamda epey geri sıralardadır. Öyle ya da böyle; telegram zihin kontrol mağduru olan “Zihin kontrolünden nasıl kurtulunur?” diye kendine soran vatandaşların “Her yönüyle propaganda” kavramı hakkında bilgilenmesi gereklidir.

Günümüzde üretilen tüm savaş gereçleri %99 oranında caydırıcı güçtür. Mesela son teknolojiyle üretilen harika güdümlü füzeler, belki de ışınlı lazerli silahlar, nükleer teknolojiler; bunlar hep bir geçit töreninde kullanılıp diğer devletler üzerinde caydırıcı güç yaratmak amacıyla uygulanırlar. On yıllardan beri sıcak çatışma kimsenin tahammül edemeyeceği kadar masraflı ve külfetli bir yöntem olagelmiştir.

İşte; çağımız yöneliminin böyle olduğu bir zamanda süper güçler, Yeni Dünya Düzeni’ne yönelik çalışan iyi ve kötü (özellikle kötü odaklar); başarıyla psikolojik savaş esaslarına uyum sağlamakta ve psikolojik savaşın gerektirdiği gibi milyar dolarlık basın-yayın-medya kaynaklarıyla propaganda yapmaktadırlar. Aslına bakacak olursanız propaganda; bir nevi çarpışma yöntemidir. Birini övecek veya yerecek şekilde işinin ustası kişiler tarafından yapılan propaganda da amaç; hedef kitlenin dikkatini belli bir yöne çekmek, belli bir amaca yöneltmek, belli hassas noktalara dokunarak hedef kitleyi istenen doğrultuda harekete geçirmektir.

Psikolojik savaşın; halihazırda kullanılan yöntemler arasında her geçen yıl ağırlık kazandığı ve bunun elektromanyetik telkin, uzaktan zihin kontrol yöntemleriyle desteklendiği şu günlerde propaganda; özellikle zihin kontrolcülerin çerez niyetine uyguladığı ve milyarlarca kişiyi zihin kontrolünün tesiri altında bırakan bir konudur.

Elinizde elektromanyetik telkin yöntemleri şöyle dursun, dolaylı yollardan size hizmet edecek olan milyarlarca dolarlık varlığa ve güce sahip basın ve medya kuruluşlarının, 7/24 vızır vızır çalışan haberleşme, bilgilendirme platformlarının olduğunu düşünün. Haberlerinizde, her türlü kaynaktan yaptığınız propagandalarda değiştireceğiniz tek bir kelime, tek bir harf; sizi dinleyerek dünyadan haberdar olan milyonlarca insanı nasıl etkiler, zihinlerini nasıl kontrol altına alır şimdi de bunu düşünün… Eğer ki bir konuda tekel sizseniz, insanlar sadece sizin ağzınızdan çıkacak bir kelimeye bakıyorsa; milyonlarca insanı adeta şizofrenik bir şakayı andırırcasına bir elmanın aslında bir portakal olduğuna inandırabilir; yıllarca bu yalanla yaşamalarını sağlayabilirsiniz.

Bu yüzden “Zihin kontrolünden nasıl kurtulunur?” diye kendinize soruyorsanız; elektromanyetik tacizler dışındaki kısımda “Propaganda nedir? Propaganda çeşitleri nelerdir? Propaganda yöntemleri nelerdir? Propaganda nasıl yapılır? Yapılan karşı propaganda nasıl savunulur?” gibi soruların cevabını bilmeniz gereklidir. En azından TV’lerde gördüğünüz bir haber, medya kuruluşlarının sanki gizlice anlaşmış gibi sürekli eşeledikleri, sürekli gündeme getirdikleri konular gibi durumlarla karşılaştığınız zaman nasıl davranacağınızı bilmeniz, o zihniyeti kendinizde oturtarak farkındalığınızı arttırmanız gereklidir.

Önceki yazıları da okumak için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz:


Siz değerli Düşünce Polisi okurlarına vaktiniz fazla çalmayacaki beyninizi fazla yormayacak şekilde Psikolojik Savaş’ın en önemli unsurlarından olan propagandayla ilgili temel nitelikteki bilgileri en güvenilir kaynaklardan şu şekilde verebiliriz:

Çinli general Sun-Tzu, 2500 yıl önce bu konuda bir kitap yazmıştır. Türki devletlerin parçalanması sürecinde kullanılan PS yöntemi, bugün için de geçerliliğini sürdürüyor. Sun-Tzu’nun bazı önerileri:

 1. Hasım ülkelerde iyi olan şeyleri gözden düşürünüz.
 2. Hasım ülkelerin hakanlarının başarılarını küçük göstererek şöhretlerine gölge düşürünüz ve zamanı geldiğinde de kendi halkının onları hor görmesini sağlayınız.
 3. Adi ve aşağılık kişilerin iş birliğinden yararlanınız.
 4. Düşman halkın kendi aralarında olan uyuşmazlık ve kavgalarını yayınız.
 5. Hasmınızın geleneklerini gülünç hale getiriniz.

“Propaganda; bir topluluğun düşüncelerini, duygularını, davranışlarını ve hareketlerini etki altında tutmak ve onları değiştirmek amacıyla yayınlanan bilgi, doktrin ve görüşlerdir.”

Beyaz propagandanın malzemesi haberlerdir. Hasım tarafın hatalarını, suistimallerini malzeme olarak kullanırlar. Bu malzemenin ne zaman, ne şekilde, nasıl ve hangi ölçüde kullanılacağı planlanmalıdır. Kale ele geçirilirken bir atış yetmez. Binlerce top atışı yapılır, gedik açılır, atışlara devam edilir, açılan gedik gedik büyütülür ve içeri girilir. Psikolojik savaşın hedefi, kalenin zayıf yönünü iyi belirleyip o hedefe ısrarla ve tekrarla atışlar yapmak, sonuç olarak direnci zayıflatmaktır.

Zihinlerde açılan gedik büyütülecektir. Bunu sağlamak için beyaz propaganda yönteminde belirlenen doğru hedefi, binlerce kez tekrarlamaktan kaçmamak gerekir. Eğer beyaz propagandaya maruz iseniz; sabırla ve ısrarla zihinlerde oluşan gediği kapatacak, söz, davranış ve eylemlerde bulunmalısınız. Propagandalarda kullanılan yanlış bilgilerle ilgili şüpheler, karşı propaganda şeklinde ısrarla anlatılmalıdır”

“GELİŞME, ÖZGÜR DÜŞÜNCENİN TARTIŞILDIĞI ORTAMLARDA OLUR.”

“Ustaca yapılan gri propaganda bu propagandanın düşmanın kendisi tarafından yapıldığı izlenimini uyandırırsa muhattap çelişkiye düşer ve yıpranır. Karşı tarafı konuşmak zorunda bırakır ve açık verdirtir. Kendi ağzından kendi zararına laf kaçırtır ve bunu kullanır.”

Gri propagandanın amacı kusurlu, noksan ve belirsiz bir şeyi, tam ve yeterli göstermek olabilir. Yahut tam yeterli ve açık olan bir şeyi şüpheli göstererek gölgelendirmek, değerden düşürmek amaçlanır. Her türlü çelişki bu yöntemde ustaca kullanılır. Çelişki yoksa, varmış gibi davranılır. Böylece istenen soru işareti uyandırılır.”

“İnsanların merak duyguları, gri propagandada çok kullanılır. Gizli konuşuyormuş izlenimi uyandırılır, fısıltı haber sistemi uygulanır. Küçük gerçekleri abartarak yayan görevliler, topluluklar içerisinde bilinçli olarak dolaştırılır.”

Kara propagandada kaynak bellidir ama başka kaynaklardan çıkıyor gibi gösterilir. Kara propaganda yönteminde hile, entrika, yalan, iftira, fitne, sinsilik ve sahte delil serbesttir. Gizlilik esastır. Gerçekleri değiştirmeyi, inançları sarsmayı ve kamu efkarını karıştırmayı amaçlar.”

“Kaynak gizli kaldıkça; yalanlar, rivayetler, şayialar, dedikodular olumlu sonuç verir.”

Kara propagandanın asıl amacı, yerleşmiş bir inancı yıkmaktır. Halkı kendi içinden çıkardığı liderlerden soğutmak, orada ve devlete karşı var olan güveni sarsmak, sosyal ve ekonomik dayanışmayı yıkmak ister. İnsanları şüpheli, kaygılı, mutsuz ve zihni karışıklık içerisinde tutmak zorundadır.”

Kara Propagandanın İmkanları

 • Kaynağı gizli olduğu için, muhattabın karşı propagandasının tesiri az olur.
 • Muhattabın anavatanı içinde cephe gerilerinde faaliyet göstermeleri nedeniyle işgal sonrası için zemin hazırlar.
 • Korku duygusu uyandırarak insanlarda bulunan direnme gücünü kırarlar. Böylece insanlara sığınacak güç arama ihtiyacı hissettirirler.
 • Karşıtlarının kendi içlerinde hain elemanların bulunduğu hissini uyandırırlar. Bu nedenle muhattaplarında moral çöküntüsü oluşur ve güvensizlik artışı ile durum sonuçlanır.

Kara Propagandanın Riskleri

 • Propagandanın hazırlanması ve uygulanması özel bir dikkat ister
 • Gizliliğin ve emniyetin çok önemli olması nedeniyle faaliyeti sınırlıdır
 • Açık bir çaba ile yürütülmesi zordur
 • Halkına karşı açık, dürüst ve saydam olan liderlere yöneltildiğinde geri tepen bir silah olur. Halkın lidere, idarecilere olan sevgisini daha çok arttırıcı sonuçlar doğurabilir.
 • İletişimin kolay ve uygun olduğu günümüzde, gizlilik emniyeti güçlükle sağlanabilir. Propagandanın, muhattabı güçlendirici yanıyla mağdur ve mazlum görünümü birleşirse, çevresindeki insanlara kenetleyici etki yapması mümkündür. Dürüst liderlerin bitirilmesi hesap edilirken tamamen tersi bir sonuç alınabilir.

Kaynak: Nevzat Tarhan, Psikolojik Savaş


Gördüğümüz gibi beyaz propaganda yasal ve herkesin fark edebileceği sınırlar dahilinde yapılan, tabiri caizse mertçe dövüşülen bir propaganda yöntemi iken; gri propaganda psikolojik savaşın biraz daha derinliklerine doğru ilerlediğimiz kısımdır. Gri propagandada çakallık ve sahtekarlığa varabilecek bir doğruyu saklama söz konusudur.

Psikolojik savaşta sizin ne kadar gelişmiş olduğunuzu, hem saldırı hem savunma olarak ne kadar dayanıklı olduğunuzu gösteren asıl kısım ise Kara Propagandadır. Kara Propaganda; sizleri vezir de edebilecek rezil de edebilecek patlamaya hazır bombadır. Yukarıdaki maddelerde gördüğünüz gibi hem uygulayana, hem de hedef kişiye ciddi zararlar verebilir. Kesin olan bir şey varsa; tamamen yalana ve sahtekarlığa dayanan kara propagandanın birine mutlaka zarar vereceğidir….

Psikolojik Savaş ile ilgili yorumlara ve propaganda kavramını irdelemeye gelecek yazılarda devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın..

Ayrıca; telegram zihin kontrol mağduru olmayıp tesadüfen bu siteye denk gelen arkadaşlar; lütfen telegram zihin kontrolü ve elektromanyetik tacizler hakkında da bilgilenmekten, konunun üzerine giderek insanlık suçlularının hesap vermesine katkıda bulunmaktan çekinmeyin.

 

 

BİRİNCİ YAZI: ESKİ DOST, SİBER TACİZLER VE ZİHİN KONTROLÜNÜN AYAK SESLERİ

İKİNCİ YAZI: ZİHİN KONTROLÜNÜ NASIL FARK ETTİM? TÜM İNSANLARA UYGULANDIĞINI NASIL GÖZLEMLEDİM?

About Feyyaz Yükselci 60 Articles
Elektronik Haberleşme Teknolojisi öğrencisiyim. 1993 doğumluyum. Maruz kaldığım telegram zihin kontrol işkencesini not aldığım günlükleri, araştırmaları Düşünce Polisi'nde yayınlıyorum ve diğer tüm zihin kontrol mağdurlarının çalışmalarını da paylaşıyorum. Sitedeki yazılardan telegram zihin kontrolünü ilk defa duyan birisi olarak rahatlıkla bilgi edinebilir, tüm gelişmeleri birincil kaynaktan takip edebilirsiniz. Telegram zihin kontrolü bir komplo teorisi değildir. Son derece yakınımızda olan bir insanlık suçudur. Elbet bir gün kanıtlanacaktır ve suçlular işlediklerinin hesabını verecektir.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*