NLP nedir?Akademik tanımı nasıl geçer?

Telegram zihin kontrolüyle ilgili araştırma yapanlar NLP tanımını sık sık duymuşlardır. Nerede zihin kontrol araştırmalarıyla ilgili bir yazı, bir dipnot varsa orada mutlaka NLP kelimesi geçer.

İşin aslında NLP, doğrudan telegramdan çok telegram öncesi zihin kontrol teknikleriyle ilgili bir kavramdır. Ama bunu birbiri üzerine inşa edilen kötü niyetli araştırmalar bütünü olarak düşünürsek telegram konusunda da NLP’den çokça faydalanıldığı şüphesizdir.

Şimdilik basit bilgiler vereceğiz. NLP; Nöro Linguistik Programlama kelime öbeğinin baş harflerinden oluşmaktadır. Beynin nöral ve linguistik (dil bilimsel) yönleri kullanılarak meydana getirilen bir beyin geliştirme, zihin yönlendirme operasyonları bütünüdür.

Aşağıda NLP tanımıyla ilgili her yerde bulabileceğiniz bir yazıyı paylaşıyoruz. Tahmin edeceğiniz üzere bu biraz akademik ve teorik yönüne dair bir yazı. İlerleyen yazılarda NLP’nin pratiği, yani “NLP denen şey iyi güzel tanımlanmış ama mesela ne tarz uygulamalardan oluşuyor? Kafamızda canlanacak şekilde anlatsana.” tarzında sorulara yönelik yazılar da yayınlayacağız.

ÇOK ÖNEMLİ NOT: NLP’nin zihin kontrol araştırmalarıyla aynı cümlede geçmesi, bütün NLP’cilere karşı bir tutum sergilendiği anlamına gelmiyor. Biliyorsunuz ki piyasada birçok NLP terapi reklamları mevcut ve bunlar insanlara kötü bir şey yapmadan iyileştirmeyi, beyin kökenli bir kişisel gelişim hizmetini sunuyorlar.  Sadece zihin kontrol araştırmaları için yapılan kötü niyetli NLP çalışmalarından bahsediyoruz. Mesela Freud’u zihin kontrolünde işe yarayacak buluşlarından dolayı kötülerler fakat Sigmund Freud sadece hayatını psikoloji bilimine adayarak çok önemli katkılarda bulunmuş bir bilim insanıdır. Asıl sorun, onun araştırmalarını dünya mirasına sunmak yerine gizli saklı oluşumların insanlar üzerinde yaptıkları deneyler için malzeme olarak kullanan camiadır. Sonuç olarak bilimsel keşifler iki yüzlü bir madalyon gibidir. Unutmamak gerekir ki insanlığı Ay’a götüren teknoloji, Nazilerin çok güçlü füzeler yapmak gibi canice bir arzusu üzerine geliştirilmiştir. Yani olay bilime düşman olmakta değil, etikte bitiyor.

Fakat şunu da belirtmek gerek: NLP halen birçok camia tarafından bilimsel ve etik bir yöntem olarak kabul edilmemektedir. Ezoterik ve gizli ilim kategorisinde değerlendiren pek çok bilim cephesi mevcuttur.


Duyu-Dil Programlama (DDP), Nörolinguistik Programlama ya da neuro-linguistique programlama (NLP), kişilerin amaçlarına ulaşmaları için “nörolojik programlarını” keşfetmelerini ve en iyi şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefleyen, tartışmalı bir psikolojik terapi anlayışıdır.

NLP, metodolojiye yer veren, bir seri teknik müdahalenin yer aldığı bir yaklaşımdır. Bilimsel olduğu iddiaları tartışmalıdır.

Metodoloji modellemeye dayanır. NLP özel bir alanda başarılı sonuçlar alan kişilerin tecrübelerini biçimleme ve çözmeyi, NLP’nin anlaşılır olmasını ve ulaşmak isteyeni de eğitmeyi sağlıyor.

Modellemeden çıkan müdahale teknikleri kullanımı kolay, hızlı ve doğrulanabilir sonuçlar taşırlar. Bu müdahale teknikleri, etkin bir iletişim kazanılmasına neden olurken, zihinsel fonksiyonları geliştirir, potansiyeli yükseltir, yeni modeller yaratmak ve geliştirmek için kişinin ihtiyacı olan değişimi kolaylaştırır.

NLP üç temel kavrama dayanmaktadır
  1. Neuro: Bütün davranışlar nörolojik bir sürecin sonucudur.
  2. Linguistik: Sinirsel süreçler dil ve iletişim sistemleri yoluyla modeller ve stratejiler halinde temsil edilir, düzenlenir ve sıralanır.
  3. Programlama: Bir sistemin unsurları belirli sonuçlara ulaşmak için düzenlenir veya programlanır.

Nöro: Nörolojik sistem vücudun fizik faaliyetleri ve beş duyu organımızdan gelen bilgileri işleme tarzıyla ilgilidir.

Linguistik: Kullanılan dilin çevreyle kurulan iletişimi ve bunun etkinliğini düzenler.

Programlama: Bilgisayar bilimlerindeki programlama kavramından alınmış zihni süreçleri ifade eder

NLP 1973 yıllarında henüz bir öğrenci olan Dr. Richard Bandler ile linguistik (Dilbilim) profesörü olan John Grinder’in Milton Erickson, Virginia Satir Fritz Perls, Gregory Bateson gibi zamanın en büyük terapist ve dilbilimcilerinin zihin süreçlerinin modellenmesi yoluyla ortaya çıkmıştır. “Neuro-Linguistic Programming” ibaresi zihin ile insan vücudundaki sinir ağı (neurology) dil modelleri (linguistik) ve insan algısının organizasyonu ve düşüncenin sistematik modeller (programlama) ile insan davranışları ve öznel gerçekliğin yaratımı ilişkisini keşfetmeye yönelik model ve ilkeler bütününü göstermektedir.

Sinirsel Dil Programlama yöntemi (İngilizce NLP, Neuro Linguistic Programming ), yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede etkin olarak kullanılan bir yöntemdir.

NLP’nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur.

NLP’de bu tür araştırmalar özellikle kendi alanlarında çok başarılı olan insanların stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Buna NLP de “Modelleme” (Modelling) denir ve günümüzde hızlı öğrenme (Accelerated Learning)’nin önemli bir parçasıdır.

NLP araştırmaları sonucunda geliştirilen bilgi teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede kullanıldığı gibi, hedef ve çözüm bulma süreçlerinde de yıllardır başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Neuro ile
insanların görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği beyin ve sinir sistemi vurgulanır.
Linguistic ile
yaşam deneyimlerinin dil vasıtası ile kodlanması, dilin deneyim edinme ve değişim süreçlerindeki etkisi vurgulanır.
Programming ile
istem ya da istemdışı gerçekleşen, öğrenilmiş davranış kalıpları ve tutumlar vurgulanır.
Nörolinguistik Programlama sinir dili programlaması olarak Türkçeye çevirilen bir kişisel gelişim sistemi.Nörolinguistik Programlama, bağlılarının kişisel gelişim, ulaşmakta kullandıkları teknikler, aksiyomlar ve inançlar bütünüdür
BİRİNCİ YAZI: ESKİ DOST, SİBER TACİZLER VE ZİHİN KONTROLÜNÜN AYAK SESLERİ

İKİNCİ YAZI: ZİHİN KONTROLÜNÜ NASIL FARK ETTİM? TÜM İNSANLARA UYGULANDIĞINI NASIL GÖZLEMLEDİM?

About Feyyaz Yükselci 60 Articles
Elektronik Haberleşme Teknolojisi öğrencisiyim. 1993 doğumluyum. Maruz kaldığım telegram zihin kontrol işkencesini not aldığım günlükleri, araştırmaları Düşünce Polisi'nde yayınlıyorum ve diğer tüm zihin kontrol mağdurlarının çalışmalarını da paylaşıyorum. Sitedeki yazılardan telegram zihin kontrolünü ilk defa duyan birisi olarak rahatlıkla bilgi edinebilir, tüm gelişmeleri birincil kaynaktan takip edebilirsiniz. Telegram zihin kontrolü bir komplo teorisi değildir. Son derece yakınımızda olan bir insanlık suçudur. Elbet bir gün kanıtlanacaktır ve suçlular işlediklerinin hesabını verecektir.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*