Uncategorized

Aralık ayı ortalarından bir karalama

Telegram işkencesinin sıklaştığı zamanlarda kafamdaki elektromanyetik çilenin ve düşüncelerin bir araya gelince yarattığı patlatıcı etkiden kurtulmak için yazdığım birkaç not ve birkaç dize. Doktorun bu seferki hedefi geçmişten gelen özel hayatıma dair zayıflıklar değil, sosyal […]