Kitle ve Algı Yönetimi

Algı yönetiminin amacı nedir?

Halkımızın ve tüm insanlığın spekülasyonlardan uzak bir şekilde ne demek olduğunu öğrenmesi gereken algı yönetimi; zihin kontrolünün çok önemli bir parçasıdır. Fakat sırf oynadığı bu rolden dolayı her algı yönetimini zihin kontrolüyle karıştırmamak gerekir. Hepsinden […]

Kitle ve Algı Yönetimi

Algı yönetimi nedir?

Bazı kaynaklarda “kitle yönetimi” olarak da rastlayabileceğiniz bu kavram, çağımızın en tartışmalı ve en sıkıntılı başlıklarından biridir. Çünkü içeriği itibariyle algı yönetimi; insanlar için çok faydalı sonuçlar da doğurabilir. İnsanlığı bir çıkarcı grubun hizmetine girmiş […]

Kitle ve Algı Yönetimi

Zihin kontrolünün amacı nedir?

Aslında “zihin kontrolü” adıyla yapılan faaliyetlerin kime, ne amaçla hizmet ettiği aşağı yukarı belli. Ama elimizden geldiği kadarıyla araştırmalara dayanan bir şekilde zihin kontrolünün amacının ne olduğuna değinelim. Telegram ve çeşitli insanlık dışı zihin kontrol […]