Diğer Mağdurlar

Zihin kontrolü nedir?-Zihin kontrolü kavramına giriş

ZİHİN KONTROL KAVRAMI İngilizcede “hükümet, devlet, idare” anlamlarına gelen “government” kelimesi Latin kökenli olarak “govern” ve “ment” kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Latince “govern” kelimesi yönetmek anlamına gelirken, “ment” parçası ise “mind”, yani zihin kelimesinden türetilmiştir. Bu […]

Diğer Mağdurlar

Eskişehirli zihin kontrol mağduru Mert Güleryüz; çektiği ağır işkenceleri anlatıyor

Eskişehir’de yaşayan Mert Güleryüz; Türkiye’deki telegram/elektromanyetik zihin kontrol kobaylarından biri. Uzunca süredir çektiği işkenceler sebebiyle hayatında meydana gelen kötülükleri, vücudu ve psikoloji üzerinde yapılan insanlık dışı işkenceleri siz diğer mağdurlar ve araştırmacılarla paylaşıyor… Kendisine zihin […]