MK Ultra, Zihin Kontrolü ve Uzay silahları hakkında 2 Ekim 2001 tarihli ABD Kongresi’nin 2977 nolu Önergesi

Biz zihin kontrolünün gerçekten var olduğunu ıspatlamaya çalışalım, bütün bilimsel bilgilere vakıf olduğunu zanneden at gözlüklülerimize laf anlatmaya çalışaduralım. Zihin kontrol silahları, psikotronik silahlar, yönlendirilmiş enerji silahları, düşük frekansa dayalı ve uzaydan tetiklenen her türlü elektromanyetik silah, hepsi kanlı canlı, kendi ismiyle olacak şekilde bundan tam 15 yıl önce; 2001 yılında ABD Kongresi’nde görüşülmüş olan, ilerleyen yıllarda da pek çok yerde kanun ve önerge teklifi halinde karşımıza çıkmakta olan konulardır.

Elektromanyetik silahlar ile zihin kontrolü bir gerçektir, bilim dışı bir fantezi değildir. Saygılarımızla arz ederiz.

(KONGRE METNİNİN ORJİNALİ EN ALTTA LİNKTEDİR)

107. Kongre 1. Seans

H.R. 2977

İnsanlığın yararına olarak uzay hava sahasının ortaklaşa ve barışcıl olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla ABD’nin uzayda silah barındırmasını yasaklamak için ve ABD başkanına dünya çapında uzay konuşlu silahların yasaklanmasını sağlaması için hazırlanmıştır.

TEMSİLCİLER MECLİSİNDE
2 EKİM 2001

Bay Kucinich aşağıdaki önergeyi sundu; önerge Bilim Komitesine ve ek olarak Silahlı Hizmetler ve Uluslararası İlişkiler Komitelerinin, sunucu tarafından belirlenen bir sürede, ilgili komitelerin sorumluluk sahalarında yaptırımlara atıfta bulunmaktadır.

ÖNERGE

İnsanlığın yararına olarak uzay hava sahasının ortaklaşa ve barışcıl olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla ABD’nin uzayda silah barındırmasını yasaklamak için ve ABD başkanına dünya çapında uzay konuşlu silahların yasaklanmasını sağlaması için hazırlanmıştır.

Senato ve ABD Temsilciler Meclisi tarafından yürürlüğe konmuştur.

Birinci Bölüm Kısa Başlık

Bu kanun “Uzay Sınırlandırma Kanunu”  2001 olarak adlandırılır.

İkinci Bölüm – Uzay Sınırlandırma Kanununun yeniden teyidi

Kongre 1958 yılında geçen (42 USC 2451(a)) sayılı  Ulusal Havacılık ve Uzay Yasasında bahsi geçen politika uyarınca, tekrar teyit eder ki; ABD’nin uzay alanındaki  faaliyetlerinin tamamen tüm insanlık yararına barışcıl amaçlara adanmış politikalar olması gerekir.

Üçüncü Bölüm – Uzay Sahasında Silahlanmanın Yasaklanması

1)ABD Başkanı;  ABD’nin uzay sahasındaki silahlanmasını yasaklayacak ve halehazırda bulunan ABD uzay silahlarını, uzay alanından kaldırmalıdır.

2) İvedilikle, ABD’ye ait uzay sahası silahlarının araştırma geliştirme, test etme, tedarik, üretim ve uygulamalarını kalıcı olarak iptal edilmesi emrini vermelidir.

Dördüncü Bölüm – Uzay Sahası Silahlarının Yasaklanması konusunda dünya çapında Anlaşma

ABD Başkanı, Birleşmiş Milletler’in ABD temsilcilerinin  ivedilikle uzay sahası silahlarının yasaklanması konusunda müzakere, adaptasyon ve uygulama çalışmalarını yönetmelidir.

Beşinci Bölüm – Rapor

ABD Başkanı, bu kanunun yasalaşmasından itibaren 90 gün içinde, ve sonrasında da her 90 günde bir olmak üzere rapor vermelidir. Bu rapor:

1) Üçüncü Bölümde gerekli görülen, uzay sahası silahlarının yasaklanması uygulamalarını kapsayan,

2) Dördüncü bölümde bahsi geçen anlaşmanın müzakeresi, adaptasyon ve uygulamasındaki gelişmeleri kapsayan bir şekilde olmalıdır.

Altıncı – Bölüm Uzay Sahası Dışındaki Silah Faaliyetleri

Bu kanun hiç bir şekilde aşağıdaki alanlardaki fonlamaların yasaklanması olarak yorumlanamaz:

1) Uzay araştırmaları

2) Uzay araştırma geliştirme faaliyetleri

3) Uzay sahası silahları ve sistemleri ile ilgisi olmayan testler, tedarikler ve üretimler.

4) Uzay sahası silahları ve sistemleriyle ilgisi olmayan sivil, ticari veya savunma faaliyetleri. (iletişim, navigasyon, takip, keşif, erken uyarı, uzaktan uyarı gibi)

Yedinci Bölüm – Tanımlar:

Bu kanunda;

1) Uzay terimi, dünya yüzeyinden 60 km ve yukarısında bulunan alanı ve bu alandaki gök cisimlerini anlatmaktadır.

2) A) Silah ve silah sistemleri aşağıdaki araçları kapsamaktadır:

i) Aşağıdaki yollar ile cisimlere zarar verenler. (Bu cisim uzay sahasında da bulunabilir, yeryüzünde de)

I) mermi atmak suretiyle o cismi düşüren,

 II) o cisme yakın alanda bir veya daha çok infilak gerçekleştiren,

III) O cisme bir enerji kaynağı yönlendirerek ( moleküler veya atomik enerji, atom-altı parçacık demeti, elektromanyetik radyasyon,  plazma veya aşırı düşük frekans (ELF)  ultra düşük frekans (ULF) enerji radyasyonu veya başkaca tanımlanmamış veya geliştirilmekte olan yöntemler.

ii) Bir kişinin ölümüne sebep olma veya sakatlama, veya kişiye zarar verme ya da yok etme. (veya kişinin biyolojik hayatına, vücut sağlığına, akıl sağlığına, veya kişinin fiziksel ve ekonomik varlığına)

I) i) paragrafında veya B) alt paragrafında tanımlanan şekliyle, ve kullanımlarla. (B paragrafı aşağıdadır)

II) yeryüzü konuşlu, deniz konuşlu veya uzay sahasındaki  sistemler ile; bireylere, veya hedeflenmiş toplumlara yönelik, radyasyon, elektromanyetik, psikotronik, sonik, lazer, veya diğer enerjilerle; o birey ve toplumlarda enformasyon savaşı, duygu yönetimi veya zihin kontrolü yapılması.Veya,

III) Kişinin bağışıklığına yönelik kimyasal veya biyolojik ajanlar püskürtmek.

B) Bu sistemler aşağıdaki exotik silahları da kapsamaktadır:

i) elektronik, psikotronik ve enformasyon silahları,
 ii) chemtrials (atmosfere atılan kimyasallar)
 iii) yüksek irtifalı ultra düşük frekans silah sistemleri,
iv) plazma, elektromanyetik, sonik veya ultrasonik silah sistemleri,
v) lazer silah sistemleri
vi) stratejik, tiyatro, taktiksel veya dünya dışı (uzaylı) silahları,
vii) kimyasal, biyolojik, çevresel, iklim veya teknotik silahlar.

C) Exotik silah sistemleri tanımı; uzaya veya doğal ekosisteme (iyonesfer ve yukarı atmosfer için), iklimlere, hava durumuna, tektonik sistemlere zarar verebilecek şekilde, hedeflenmiş toplumlara zarar vermek, veya yok etmek amacıyla tasarlanmış silahlar.


Kongre metninin orjinalini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

ELEKTROMANYETİK ZİHİN KONTROLÜ NEDEN VE KİMLERE UYGULANIR? AMACI NEDİR?

TELEGRAM ZİHİN KONTROLÜNÜ NASIL FARK EDEBİLİRİZ? BELİRTİLERİ NELERDİR?


BİRİNCİ YAZI: ESKİ DOST, SİBER TACİZLER VE ZİHİN KONTROLÜNÜN AYAK SESLERİ

İKİNCİ YAZI: ZİHİN KONTROLÜNÜ NASIL FARK ETTİM? TÜM İNSANLARA UYGULANDIĞINI NASIL GÖZLEMLEDİM?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*